Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 762/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Zamościu z 2014-04-17

II C 552/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, sprawa wyboru członka rady, pozwana spółdzielnia, walne zgromadzenie członków spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, komisja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • zasób, głos, statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, sprawa wyboru członka rady, pozwana spółdzielnia, konstytucja, protokół komisji skrutacyjnej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, liczba członków, rada nadzorcza spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, komisja, zarząd spółdzielni, lista kandydatów do rady, stwierdzenie nieistnienia
Zobacz»

I C 688/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, głosowanie, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, statut, komisja wyborcza, uchwała walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółdzielnia, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, głosowanie, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, statut, czas obrady, obrada walnego zgromadzenia, głos, sprzeczność uchwały, komisja wyborcza, statut spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, prezes spółdzielni, odwołanie członków rady nadzorczej, przewodnicząca rada, interes spółdzielni, wybór prezesa, postanowienie statutu, lokal
Zobacz»

I C 1259/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 27 maja 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, statut, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, termin do zaskarżenia, kandydat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, statut, walne zgromadzenie członków, regulamin walnego zgromadzenia, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, członka pozwanej spółdzielni, liczba głosów, skład rady, uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni, skuteczny wybór, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, wybór rady nadzorczej spółdzielni, liczba członków, konina, termin do zaskarżenia, uchylenie zaskarżonej uchwały, kandydat
Zobacz»

I ACa 427/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, statut, głosowanie, spółdzielnia mieszkaniowa, uchylenie uchwały, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, część walnego zgromadzenia, ordynacja wyborcza, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, statut, głosowanie, okręg wyborczy, spółdzielnia mieszkaniowa, komisja skrutacyjna, głos, projekt uchwały, porządek obrad, lustracja, uchylenie uchwały, kandydat na członka rady, pozwana spółdzielnia, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Zobacz»

I C 1259/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kandydat, statut, walne zgromadzenie, członek spółdzielni, głosowanie, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, zaskarżona uchwała, kandydowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, statut, walne zgromadzenie, członek spółdzielni, głosowanie, kandydatura, prawo spółdzielcze, list kandydatów, wybór członka rady nadzorczej, procedura wyborcza, karta wyborcza, kolejna kadencja, zaskarżona uchwała, kandydowanie, nazwisko, organ spółdzielni, liczba głosów, zgłaszanie kandydatów, głosowanie tajne, kandydat na członka rady
Zobacz»

V ACa 372/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2012

Data publikacji: 14 września 2022

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, uchwała, wybór członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, statut, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, uchwała, wybór członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, statut, uchwała o wyborze członków, obrada walnego zgromadzenia, ustalenie nieważności uchwały, porządek obrad, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, członek na piśmie, dzień przed terminem, wywieszenie, stwierdzenie nieważności uchwały, interes prawny w ustaleniu, zawiadomienie, termin wznowienia, zaległość płatnicza
Zobacz»

XII C 132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 14 października 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, członek spółdzielni, kandydowanie, uchwała, sprawa wyboru członka rady, walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, kandydat, prawo spółdzielcze, spór sądowy, spora sądowa, wybór członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, członek spółdzielni, kandydowanie, uchwała, rada nadzorcza na kadencję, sprawa wyboru członka rady, walne zgromadzenie, ustawa prawa, kandydat do rady nadzorczej, bierne prawo wyborcze, postanowienie statutu, nieważność uchwały, zapis rozprawy, zapis statutowy
Zobacz»

I C 1848/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, statut, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, uchwała walnego zgromadzenia członków, zaskarżona uchwała, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, statut, wynagrodzenie członków rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, projekt uchwały, prawo nabyte, kadencja, komisja statutowa, dobry obyczaj, uchwała walnego zgromadzenia członków, zaskarżona uchwała, statut spółdzielni, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze, kwestionowana uchwała, obniżenie wynagrodzenia, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, funkcja, powództwo o uchylenie uchwały
Zobacz»

VI ACa 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 31 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kandydat, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, prawo spółdzielcze, wybór do rady nadzorczej, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, uchylenie uchwały, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członków, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, głosowanie, komisja skrutacyjna, zadłużenie wobec spółdzielni, karta do głosowania tajnego, walne zgromadzenie członków spółdzielni, prawo spółdzielcze, wybór do rady nadzorczej, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, mandat, uchylenie uchwały, przeprowadzenie wyborów do rady, niedopłata, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członków, udzielenie absolutorium, kandydat na członka rady, sprawa udzielenia, statut, sprawa przeprowadzenia
Zobacz»

V ACa 376/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2019

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członek spółdzielni, członka rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, statut, głosowanie, zarząd, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, kandydat, wybór członków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, członka rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, statut, głosowanie, zarząd, osiedle, odwołanie członków rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, karta do głosowania, uchwała walnego zgromadzenia, zarząd spółdzielni, zawiadomienie, kandydat, wybór członków, nowy członek rady nadzorczej, członkostwo, członka pozwanej spółdzielni
Zobacz»

I ACa 779/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 24 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, pozwana spółdzielnia, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, wybór członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, statut, zaskarżona uchwała, kandydat, komisja wyborcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, pozwana spółdzielnia, głosowanie, zakres wyboru, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, wybór członka rady nadzorczej, zastępca prezesa, walne zgromadzenie członków spółdzielni, statut, wniosek apelacyjny o zmianę, ponowne głosowanie, cała uchwała, uchwała w sprawie wyboru, wybrana rada, zaskarżona uchwała, kandydat, stwierdzenie nieważności uchwały, komisja wyborcza, bieżąca działalność gospodarcza, obecny członek
Zobacz»

II C 282/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

statut, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, pozwana spółdzielnia, uchwała walnego zgromadzenia, członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, sprawa wyborów, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, pozwana spółdzielnia, nieistnienie uchwały, wymóg kworum, podjęcie uchwały, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, część walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia, członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, likwidacja spółdzielni, statut pozwanej spółdzielni, sprawa wyborów, przeznaczenie majątku, prawo spółdzielcze, interwenient, głos
Zobacz»

I ACa 563/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, statut, kandydat, członka rady nadzorczej, kandydowanie, członek spółdzielni, komisja wyborcza, uchwała walnego zgromadzenia, wybór, pozwana spółdzielnia, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, statut, regulamin walnego zgromadzenia, kandydat, członka rady nadzorczej, kandydowanie, kandydat do rady, postanowienie statutu, zaległość, członek spółdzielni, komisja wyborcza, kandydatura, uchwała walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, działalność konkurencyjna, członkostwo, wybór, pozwana spółdzielnia, list kandydatów, uchylenie uchwały
Zobacz»

I C 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

kandydat, walne zgromadzenie, członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, pełnomocnik zarządu, statut, głosowanie, wybór, komisja, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, walne zgromadzenie, członka rady nadzorczej, głos, zgłoszenie kandydata, członek spółdzielni, pełnomocnik zarządu, zarząd spółdzielni, statut, część walnego zgromadzenia, głosowanie, kodeks wyborczy, kandydat na członka rady, wybór, komisja, kandydat do rady nadzorczej, prawo spółdzielcze, lista, komisja skrutacyjna, przewodnicząca walnego zgromadzenia
Zobacz»

I C 762/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kandydat, członek spółdzielni, statut, głosowanie, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, ankieta, członek spółdzielni, statut, głosowanie, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, protokół z obrad, kadencja, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, przewodnicząca walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie spółdzielni, administracja osiedla, kandydat na członka rady, kandydat do rady nadzorczej, postanowienie statutu, dzień odbycia walnego zgromadzenia, biuro zarządów, protokół walnego zgromadzenia, zainteresowany członek
Zobacz»

II C 929/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2021

Data publikacji: 25 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, statut, pozwana spółdzielnia, walne zgromadzenie członków, wybór członka rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, zaskarżona uchwała, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, statut, pozwana spółdzielnia, komisja skrutacyjna, uchwała o wyborze członków, walne zgromadzenie członków, wybór członka rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, stwierdzenie nieistnienia uchwały, likwidacja spółdzielni, zaskarżona uchwała, członka rady nadzorczej spółdzielni, liczenie głosów, głosowanie, postanowienie statutu, prawo odrębna własność lokalu, protokół walny, członka pozwanej spółdzielni, skład komisji
Zobacz»

I ACa 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

głosowanie, prawo spółdzielcze, statut, sprawa wyborów, spółdzielnia mieszkaniowa, członka rady nadzorczej, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, członek spółdzielni, komisja, kandydat, wybór do rady nadzorczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • głosowanie, prawo spółdzielcze, głos, statut, sprawa wyborów, spółdzielnia mieszkaniowa, członka rady nadzorczej, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, członek spółdzielni, komisja, kandydat, wybór do rady nadzorczej, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowa, porządek obrad, członka rady nadzorczej spółdzielni, elektroniczne głosowanie, karta do głosowania, mandat, sposób głosowania
Zobacz»

I C 351/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 22 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kandydat, członka rady nadzorczej, prawo spółdzielcze, statut, komisja wyborcza, pozwana spółdzielnia, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, kandydowanie, członek spółdzielni, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, protokół rozprawy, kandydat na członka rady, członka rady nadzorczej, prawo spółdzielcze, statut, list kandydatów, komisja wyborcza, zarząd spółdzielni, głos, kadencja, pozwana spółdzielnia, część walnego zgromadzenia, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, kandydowanie, obrada walnego zgromadzenia, nieistnienie uchwały, członek spółdzielni, głosowanie
Zobacz»

I ACa 377/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lipca 2022

Data publikacji: 16 stycznia 2024

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, kandydat, komisja wyborcza, prawo spółdzielcze, statut, członka rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, głosowanie, członek spółdzielni, uchwała, pozwana spółdzielnia, kandydowanie na członka rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, kandydat, komisja wyborcza, prawo spółdzielcze, statut, członka rady nadzorczej, kandydat na członka rady, spółdzielnia mieszkaniowa, głosowanie, list kandydatów, członek spółdzielni, kandydatura, pierwsza część walnego zgromadzenia, zgoda na kandydowanie, uchwała, walne zgromadzenie spółdzielni, kandydat do rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, kandydowanie na członka rady, bierne prawo
Zobacz»

I ACa 892/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pozwana spółdzielnia, członka rady nadzorczej, kandydat, głosowanie, kandydowanie, statut, walne zgromadzenie członków, członek spółdzielni, sprawa wyboru członka rady, uchwała, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • pozwana spółdzielnia, członka rady nadzorczej, kandydat, głosowanie, dokonanie płatności, kandydowanie, statut, walne zgromadzenie członków, członek spółdzielni, kandydat na członka rady, karta do głosowania, sprawa wyboru członka rady, czerwiec, oświadczenie, saldo konta, uchwała, eksploatacja i utrzymanie, prawo spółdzielcze, część walnego zgromadzenia, dłużnik spółdzielni
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Turczyn
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Koszel
Data wytworzenia informacji: