Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
201

I Ca 6/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 6/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Elżbieta Koszel (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem M. U. (1) , K. P. , Z. P. , D. O. , A. P. i B. K. (1) o dział spadku na skutek apelacji uczestnika K. P. od postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 22
Czytaj więcej»

I Ca 23/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 kpc wynikiem rozstrzygnięcia w sprawie o zasiedzenie nieruchomości poprzednik prawny aktualnego właściciela. Brak jest podstaw prawnych do uznania takiej osoby jako bezpośrednio zainteresowanej wynikiem postępowania jak też jako osoby pośrednio zainteresowanej wynikiem rozstrzygnięcia w sprawie w (...)
Sygn. akt I Ca 23/14 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys (spr.) Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Elżbieta Koszel Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku L. G. z udziałem A. K. , D. P. , A. R. , S. K. , Z. A. , M. G. , P. G. , J. S. , Z. G. i Gminy C. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestnika A. R. od postanowienia Sądu Rejo
Czytaj więcej»

I Ca 36/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego mogą być realizowane jedynie w zamkniętym przedziale czasu.
Sygn. akt I Ca 36/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa L. S. przeciwko E. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na skutek apelacji pozwanego E. S. od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Ca 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 67/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. i R. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 20 listop
Czytaj więcej»

I Ca 71/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 71/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku P. P. z udziałem M. M. (1) , W. K. (1) , J. K. , Gminy M. K. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na skutek apelacji uczestniczki M. M. (1) od posta
Czytaj więcej»

I Ca 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 74/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. i (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanego (...) S.A. w W. od wyr
Czytaj więcej»

I Ca 92/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 92/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Szykuła SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Z. o wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z
Czytaj więcej»

I Ca 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istnieje różnica między wpisem deklaratoryjnym do księgi wieczystej, a wpisem mającym charakter konstytutywny. Do powstania prawa objętego wpisem konstytutywnym konieczna jest zarówno podstawa materialnoprawna, jak i sam wpis w księdze wieczystej. Do usunięcia ewentualnej niezgodności wpisu konstytutywnego z rzeczywistym stanem prawnym nie (...)
Sygn. akt I Ca 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Szykuła SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa L. F. przeciwko A. F. o opróżnienie lokalu mieszkalnego na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 6
Czytaj więcej»

I Ca 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawę rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia stanowią szczególnie uzasadnione okoliczności. Wierzyciel nie może swoim kosztem odpowiadać za błędną prognozę pożyczkobiorcy co do własnej sytuacji finansowej w przyszłości. Z istoty pożyczki wynika, że pożyczkobiorcę obciąża ryzyko wystąpienia okoliczności stanowiących przeszkodę w jej (...)
Sygn. akt I Ca 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Szykuła SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) w G. przeciwko J. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

I Ca 131/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 131/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Szykuła SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w L. przeciwko Z. K. i A. K. o ustalenie na skutek apelacji powoda (...) S.A. w L. od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»