Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
175

I Ca 277/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-07-02

Data publikacji: 2014-10-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 277/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o uzgodnienie treśc
Czytaj więcej»

I Ca 295/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 295/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Krukowska Sędziowie: SSO Arkadiusz Mrowiec (spr.) SSO Marek Lisiczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku Z. S. (1) i J. S. z udziałem P. S. i Z. S. (2) o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych odrzucenia spadku na skutek apelacji wnioskodawców od postanow
Czytaj więcej»

I Ca 302/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 302/13 I Cz 339/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Barbara Krukowska Sędziowie: SSO Arkadiusz Mrowiec (spr.) SSO Marek Lisiczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. , A. B. i H. B. przeciwko R. B. o wydanie nieruchomości na skutek apelacji pozwanego i zażalenia p
Czytaj więcej»

I Ca 308/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-09-11

Data publikacji: 2013-09-27

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 308/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Arkadiusz Mrowiec (spr.) Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Elżbieta Koszel Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I Ca 355/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Swobodną ocenę dowodów z mocy art. 233 kpc ogranicza związanie sądu cywilnego w oparciu o treść art. 11 kpc ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego tak co do popełnienia przestępstwa jak i co do rozmiaru wyrządzonej tym przestępstwem szkody jeśli ustalenie szkody stanowiło element stanu faktycznego objętego danym przestępstwem.
Sygn. akt I Ca 355/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys (spr.) Sędziowie: SSO Dariusz Krzysiak SSR del. Jacek Zalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa E. T. przeciwko H. K. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z dnia 3 czerwca 20
Czytaj więcej»

I Ca 351/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 351/15 POSTANOWIENIE Dnia 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSR Justyna Rzepa (del.) Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku M. Ż. (1) i K. Ż. z udziałem A. C. , D. I. , M. I. (1) , R. I. , J. P. , A. S. (1) , M. S. , T. T. i E. W. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestników A.
Czytaj więcej»

I Ca 366/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawomocna decyzja organu rentowego wydana w trybie art. 84 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 155 z późn. zm.) nie stanowi podstawy do ustalenia przez sąd wieczystoksięgowy wygaśnięcia hipoteki w ramach kognicji tego sądu zakreślonej ramami art. 626 § 2 kpc
Sygn. akt I Ca 366/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel SSO Dariusz Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. Ł. (1) z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. i P. Ł. o wykreślenie hipoteki przymusowej kaucyjnej na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sadu Rejonowego w Tomaszowi
Czytaj więcej»

I Ca 448/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji gdy wnioskodawca, będący jednym ze współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, powołuje się na posiadanie całej nieruchomości i domaga się stwierdzenia zasiedzenia udziałów należących do pozostałych współwłaścicieli, nie ma zastosowania domniemanie samoistności posiadania (art. 339 kc).
Sygn. akt I Ca 448/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku E. B. (1) z udziałem S. B. (1) , M. B. (1) , S. B. (2) , L. C. (1) , J. B. o stwierdzenie zasiedzenia na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Co 41/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dokumentem wystarczającym za podstawę nadania klauzuli wykonalności w trybie art. 788 § 1 kpc wykazującym przejście uprawnień wierzyciela jest aktualny odpis zupełny z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczony za zgodność z oryginałem.
Sygn. akt I Co 41/13 POSTANOWIENIE Dnia 31 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w osobie sędziego SO Teresy Bodys po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2013r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. z udziałem A. W. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: nadać na rzecz Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 18 grudnia 2001 roku, sygn. akt IC
Czytaj więcej»

I Cz 50/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach procesu o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane strony procesu nie mają interesu prawnego w rozumieniu art. 730 kpc w udzielaniu zabezpieczenia powództwa przez ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Sygn. akt I Cz 50/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Szykuła Sędziowie: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędzia SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. P. działającej również w imieniu i na rzecz małoletniego A. P. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane na skutek zażalenia powoda J. B. od p
Czytaj więcej»