Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
191

I Ca 448/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji gdy wnioskodawca, będący jednym ze współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, powołuje się na posiadanie całej nieruchomości i domaga się stwierdzenia zasiedzenia udziałów należących do pozostałych współwłaścicieli, nie ma zastosowania domniemanie samoistności posiadania (art. 339 kc).
Sygn. akt I Ca 448/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku E. B. (1) z udziałem S. B. (1) , M. B. (1) , S. B. (2) , L. C. (1) , J. B. o stwierdzenie zasiedzenia na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Co 41/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dokumentem wystarczającym za podstawę nadania klauzuli wykonalności w trybie art. 788 § 1 kpc wykazującym przejście uprawnień wierzyciela jest aktualny odpis zupełny z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczony za zgodność z oryginałem.
Sygn. akt I Co 41/13 POSTANOWIENIE Dnia 31 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w osobie sędziego SO Teresy Bodys po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2013r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. z udziałem A. W. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: nadać na rzecz Grupy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 18 grudnia 2001 roku, sygn. akt IC
Czytaj więcej»

I Cz 50/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach procesu o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane strony procesu nie mają interesu prawnego w rozumieniu art. 730 kpc w udzielaniu zabezpieczenia powództwa przez ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Sygn. akt I Cz 50/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Szykuła Sędziowie: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędzia SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. P. działającej również w imieniu i na rzecz małoletniego A. P. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane na skutek zażalenia powoda J. B. od p
Czytaj więcej»

I Cz 96/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie stanowi braku formalnego wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku niedołączenie do wniosku tytułu wykonawczego gdy z treści wniosku i dołączonych dokumentów wynika, że poszukiwanie w drodze wyjawienia majątku dłużnika ma miejsce po umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika wobec bezskuteczności (...)
Sygn. akt I Cz 96/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędziowie: Sędzia SO Elżbieta Koszel Sędzia SO Dariusz Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej Skarbu Państwa reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Z. przeciwko S. M. o wyjawienie majątku na skutek zażalenia wierzyciela od zarządzenia Przewodniczące
Czytaj więcej»

I Cz 341/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 341/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Arkadiusz Mrowiec SSO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. B. z udziałem S. B. o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania na skutek zażalenia Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim od postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Czytaj więcej»

I Cz 403/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2013-12-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Koszty przejazdu pełnomocnika strony będącego radcą prawnym należą do kosztów procesu w rozumieniu art. 98 § 1 kpc przy czym zaliczenie tych kosztów do kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony ustawodawca pozostawił do oceny Sądowi w zakresie dyskrecjonalnej władzy sędziego i oceny konkretnego stanu faktycznego sprawy.
Sygn. akt I Cz 403/13 POSTANOWIENIE Dnia 1 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędzia SO Barbara Krukowska Sędzia SO Dariusz Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. L. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanej od pkt II wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 2 sierpnia 2013 roku, w sprawie
Czytaj więcej»

II Ka 32/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Istotność:

Zamość, dnia 6 lutego 2018 r. Sygn. akt II Ka 32/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Grażyna Gorzko Sędziowie: SO Mirosław Kędrak SO Urszula Zwolak (spr.) Protokolant: st. sekr.s ądowy Agnieszka Brzuś przy udziale Prokuratora Anny Rębacz po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku sprawy A. O. syna J. , ur. (...) w C. skazanego wyrokiem łącznym na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

II Ka 49/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-03-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność karna w kodeksie karnym odnosi się w podstawowym zakresie do czynów dokonanych. Karalność i wymiar kary za czyny popełnione w formie stadialnej lub zjawiskowej podlegają regulacji w przepisach odrębnych. Wobec czego karę wymierza się w pierwszej kolejności za czyny dokonane.
Sygn. akt II Ka 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Urszula Zwolak Protokolant: st.sekr.sąd. Krystyna Duras przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Roberta Gąski po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 roku sprawy Y. D. oskarżonej z art.13§1 kk w zw. z art.264§2 kk w zb. z art. 264§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

II Ka 61/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 61/18 UZASADNIENIE P. Z. został oskarżony o to, że: w dniu 24 lutego 2013r. w C. , woj. (...) , pełniąc funkcję lekarza dyżurnego na Oddziale Pediatrycznym tamtejszego (...) Publicznego Wojewódzkiego Szpitala (...) skierował 3,5 miesięcznego B. M. , znajdującego się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, na konsultację laryngologiczną transportem własnym przed przyjęciem wyżej wymienionego na oddział i wykonaniem pełnego badania fizykalnego i zleceniem badań doda
Czytaj więcej»

II Ka 101/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 101/18 UZASADNIENIE W wyroku z 05.12.2017r., w sprawie II K 376/17 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim A. M. uznał za winnego tego, że: w okresie od 16 stycznia 2017 roku do 2 lutego 2017 roku w M. , województwo (...) , znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną A. P. (1) w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których używał słów wulgarnych oraz wyzywał ją słowami wulgarnymi, chwytał za ręce, wykręcał ręce, przyciskał ręce do ciała, prz
Czytaj więcej»