Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
209

I C 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Michałkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zadośćuczynienie I zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz M. S. kwotę 60 000
Czytaj więcej»

I C 40/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Szkoda, za którą prowadzący zakład odpowiada na mocy art. 435 § 1 kc, musi pozostawać w normalnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa, jako całości.
Sygn. akt. I C 40/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia SO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Barbara Lizak po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa H. S. , D. S. przeciwko S. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) Z. S. M. o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II nie obciąża powodów brakującą opłatą od pozwu; III nie za
Czytaj więcej»

I C 106/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 106/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia SO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Krukowska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni (...) w Z. o uchylenie uchwały organu Spółdzielni I oddala powództwo; II zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanej Wojewódzk
Czytaj więcej»

I C 112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 112/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Urszula Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko S. S. (1) o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II nie zasądza od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu. I C 112/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 listopada 20
Czytaj więcej»

I C 366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 366/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Arkadiusz Mrowiec Protokolant: sekr. sądowy Iwona Łaszkowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko M. H. o zwolnienie spod egzekucji I oddala powództwo; II. zasądza od powódki T. S. na rzecz pozwanego M. H. kwotę 3600 ( trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 416/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 416/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : sekr. sądowy Wioletta Michałkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa: E. J. , B. W. , D. B. i D. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. o uchylenie uchwały I oddala powództwo; II zasądza od E. J. , B. W. , D. B. i D. K. na r
Czytaj więcej»

I C 518/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 518/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Michałkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) SA w S. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) SA w S. na rzecz S. K. : kwotę 45 000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I Ca 351/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 351/15 POSTANOWIENIE Dnia 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSR Justyna Rzepa (del.) Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku M. Ż. (1) i K. Ż. z udziałem A. C. , D. I. , M. I. (1) , R. I. , J. P. , A. S. (1) , M. S. , T. T. i E. W. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestników A.
Czytaj więcej»

I Ca 355/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Swobodną ocenę dowodów z mocy art. 233 kpc ogranicza związanie sądu cywilnego w oparciu o treść art. 11 kpc ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego tak co do popełnienia przestępstwa jak i co do rozmiaru wyrządzonej tym przestępstwem szkody jeśli ustalenie szkody stanowiło element stanu faktycznego objętego danym przestępstwem.
Sygn. akt I Ca 355/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys (spr.) Sędziowie: SSO Dariusz Krzysiak SSR del. Jacek Zalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa E. T. przeciwko H. K. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z dnia 3 czerwca 20
Czytaj więcej»

I Ca 366/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawomocna decyzja organu rentowego wydana w trybie art. 84 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 155 z późn. zm.) nie stanowi podstawy do ustalenia przez sąd wieczystoksięgowy wygaśnięcia hipoteki w ramach kognicji tego sądu zakreślonej ramami art. 626 § 2 kpc
Sygn. akt I Ca 366/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel SSO Dariusz Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. Ł. (1) z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. i P. Ł. o wykreślenie hipoteki przymusowej kaucyjnej na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sadu Rejonowego w Tomaszowi
Czytaj więcej»