Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
199

I C 957/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wspólność praw małżonków do mieszkania spółdzielczego jest zależna nie tylko od unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na charakter tych praw wpływają także regulacje zawarte w ustawach szczególnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.
Sygn. akt. I C 957/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Urszula Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko L. P. (1) i Spółdzielni Mieszkaniowej im. (...) w Z. o ustalenie I stwierdza nieważność umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia odrębnej własności l
Czytaj więcej»

I C 1029/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1029/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Krukowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I oddala powództwo ; II zasądza od powoda Z. G. na rzecz pozwanej Gminy Z. kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. I
Czytaj więcej»

I C 1197/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-02-05

Data publikacji: 2015-03-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Agnieszka Surmacz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa I. G. i Z. G. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I oddala powództwo; II nie zasądza od powodów na rzecz pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 1260/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1260/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Barbara Lizak po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa K. F. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w H. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę I oddala powództwo; II nie zasądza od
Czytaj więcej»

I C 1293/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank ma powszechny i pozakontraktowy obowiązek zapewnienia posiadaczowi rachunku dostatecznego bezpieczeństwa jego środków w sposób uniemożliwiający przestępczą działalność własnych pracowników. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością banku na podstawie art. 415 kc, za czyn własny.
Sygn. akt IC 1293/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Koszel Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Surmacz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) Banku (...) S.A. w W. na rzecz B. G. kwotę 149 219,84 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewi
Czytaj więcej»

I Ca 6/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 6/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Elżbieta Koszel (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem M. U. (1) , K. P. , Z. P. , D. O. , A. P. i B. K. (1) o dział spadku na skutek apelacji uczestnika K. P. od postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 22
Czytaj więcej»

I Ca 36/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego mogą być realizowane jedynie w zamkniętym przedziale czasu.
Sygn. akt I Ca 36/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa L. S. przeciwko E. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na skutek apelacji pozwanego E. S. od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Ca 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 67/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. i R. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 20 listop
Czytaj więcej»

I Ca 71/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 71/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Halina Bork SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku P. P. z udziałem M. M. (1) , W. K. (1) , J. K. , Gminy M. K. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na skutek apelacji uczestniczki M. M. (1) od posta
Czytaj więcej»

I Ca 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 74/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. i (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanego (...) S.A. w W. od wyr
Czytaj więcej»