Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
201

I Ca 203/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 203/15 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie: SSO Elżbieta Koszel (spr.) SSO Dariusz Krzysiak. Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółdzielni (...) w T. z udziałem W. S. , A. S. (1) , Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...) w T. , Gminy Miejskiej T. , Prokuratora Rejonowego w To
Czytaj więcej»

I Cz 50/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach procesu o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane strony procesu nie mają interesu prawnego w rozumieniu art. 730 kpc w udzielaniu zabezpieczenia powództwa przez ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Sygn. akt I Cz 50/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Szykuła Sędziowie: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędzia SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. P. działającej również w imieniu i na rzecz małoletniego A. P. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane na skutek zażalenia powoda J. B. od p
Czytaj więcej»

I Cz 341/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 341/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Arkadiusz Mrowiec SSO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. B. z udziałem S. B. o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania na skutek zażalenia Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim od postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie
Czytaj więcej»

I Cz 403/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2013-12-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Koszty przejazdu pełnomocnika strony będącego radcą prawnym należą do kosztów procesu w rozumieniu art. 98 § 1 kpc przy czym zaliczenie tych kosztów do kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony ustawodawca pozostawił do oceny Sądowi w zakresie dyskrecjonalnej władzy sędziego i oceny konkretnego stanu faktycznego sprawy.
Sygn. akt I Cz 403/13 POSTANOWIENIE Dnia 1 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Bodys /spr./ Sędzia SO Barbara Krukowska Sędzia SO Dariusz Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 roku w Zamościu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. L. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanej od pkt II wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 2 sierpnia 2013 roku, w sprawie
Czytaj więcej»

I C 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Michałkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zadośćuczynienie I zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz M. S. kwotę 60 000
Czytaj więcej»

I C 800/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-07-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanką zasądzenia renty w oparciu o art. 442 § 2 kc jest udowodnienie istnienia zwiększonych potrzeb.
Sygn. akt. I C 800/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Agnieszka Surmacz po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa J. H. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zadośćuczynienie i rentę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz J. H. tytułem zadośćuczynienia kwotę 47 000 (czterdzieści siedem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 832/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Sygn. akt. I C 832/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Krukowska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. z dnia 16 lipca 2012 roku; II zasą
Czytaj więcej»

I C 944/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Sygn. akt. I C 944/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Krukowska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. z dnia 30 lipca 2012 roku; II zasą
Czytaj więcej»

I C 1260/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1260/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Elżbieta Koszel Protokolant : st. sekr. sądowy Barbara Lizak po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 roku w Zamościu na rozprawie sprawy z powództwa K. F. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w H. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę I oddala powództwo; II nie zasądza od
Czytaj więcej»

I Ca 92/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 92/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Koszel (spr.) Sędziowie: SSO Teresa Szykuła SSO Dariusz Krzysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Grażyna Rozkres po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Zamościu na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Z. o wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z
Czytaj więcej»